Hoochie Coochie Band

 

 

    O skupině

    Členové

    Kontakty

    Alba & mp3

    Články a recenze

    Foto & Video

    Ohlasy

    Plakát

 

 

   

Články
Recenze Rock&Pop - Hoochie Coochie Band - I Love My Baby
Indies Records
42:30

Nkdy ped temi lety jsem v R&P v rmci recenze prvnho, vlastnm nkladem vydanho alba Roll It! pedpovdal brnnskmu Hoochie Coochie Bandu slibnou budoucnost a jsem rd, e se mj pedpoklad pln. "Rozlet" kapely byl sice ponkud zbrdn ronm pobytem zpvka a kytaristy Jana vihlka v zahrani (se stejn dlouhm odstupem od natoen proto tak vychz toto album), na velice dobr povsti souboru, zanajc vrazn pesahovat specializovan bluesmansk kruhy, to ovem nic nezmnilo. Dkazem je i to, e I Love My Baby vychz u firmy, kter s vydvnm blues zaala "experimentovat" vlastn a letos (vbec na tom nesejde, ale tak m napada, e vyjt tahle deska v dob, kdy byla opravdu natoena, mohla by dokonce mt estn msto prvnho bluesovho titulu v katalogu Indies, co o lecems vypovd).
Na I Love My Baby se Hoochie Coochie Band pedstavuje ve vyzrlej podob ne na debutu. Ten byl sloen vhradn z bluesovch standard, kterch je nyn pouze polovina - druhou tvo autorsk kusy Jana vihlka. Domnou kapely je vtinou zvuk, pipomnajc ran chicagsk nahrvky ze 40. let - u relativn tvrd, ale jet ne pln a okat elektrifikovan, zvlt kytara zn poloakusticky. Z tohoto vtinovho stylu, s nm koresponduj pvodn vci i standardy (Dixon, Rogers, Waters), vybouje vlastne jen swingovka Nobody's Business s pjemnm hostujcm pianem Milana Vidlka a zejmna tituln skladba, je ve dvou verzch album rmuje. Skoro bych se vsadil, e k jejmu napsn vihlka inspiroval zitek ze spolenho jamu s T-Modelem Fordem a Paulem Wine Jonesem ped dvma lety na festivalu Blues Alive - pesn v jejich duchu, na jedin, syrov "drcen" figue, je toti psnika postavena (by projev Brk je - prost mus bt! - kultivovanj ne "hardcorov" nes starch pn od Mississippi). Odtud u byl jen krek k zvrenm remixu dotyn skladby (asi vbec prvnmu zremixovanmu blues u ns!), kter se nese v podobnm stylu, v jakm takov vci produkuje Fordova a Jonesova matesk firma Fat Possum.
I kdy je album I Love My Baby po repertorov i zvukov strnce velice zdail, jako lovku, kter v, jak mazec doke Hoochie Coochie Band rozpoutat iv (pette si kolegu Sobotku v rubrice Live, jestli nevte), mi na nm pece jenom nco chyb. Je urit "avnatj" ne debut, ale i tak co do odpichu a energie prezentuje zhruba polovinu tohoto, co tahle silna tyka dovede, jdte se na to schvln podvat.

6/10

Ondej Bezr

    

118349